Raad 075

Op deze site kunt u terecht voor informatie over de gemeenteraad in de periode 2018-2022.

Gemeenteraad groepsfoto

logo fracties gemeenteraad Zaanstad

De gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert doorgaans op donderdagavond in het Stadhuis te Zaandam naast het NS-station. De openbare vergaderingen worden via webcast uitgezonden. U kunt live meekijken. Vergaderingen en openbare stukken vindt u overzichtelijk in een kalender op:

Politiek Portaal

De gemeenteraad heeft drie taken:

  • Controleren of het college van Burgemeester & wethouders haar taken goed uitvoert,
  • Kaders stellen voor het toekomstig beleid van de gemeente,
  • Volksvertegenwoordiger zijn voor de inwoners van Zaanstad.

    Wilt u invloed hebben op de onderwerpen waar de raad over gaat? Klik dan op Participatie

De raad stelt de Kadernota en de Begroting vast waarin keuzes worden gemaakt over wat er met het geld van de gemeente gebeurt. Echter de raad bepaalt niet alles. De landelijke overheid stelt veel wetten op waar de gemeente zich aan moet houden. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 39 leden. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Bij verkiezingen op woensdag 21 maart 2018 zijn leden gekozen voor de periode 2018-2022. In Zaanstad zijn vertegenwoordigers van veertien fracties. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.

Locatie Stadhuis in Zaandam naast NS-station.

Hoog contrast