Raad 075

Op deze site kunt u terecht voor informatie over de gemeenteraad in de periode 2018-2022.

Gemeenteraad groepsfotologo fracties gemeenteraad Zaanstad

De gemeenteraad

De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 39 leden. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Bij verkiezingen op woensdag 21 maart 2018 zijn leden gekozen voor de periode 2018-2022. In Zaanstad zijn vertegenwoordigers van dertien fracties.

De gemeenteraad vergadert doorgaans op donderdagavond in het Stadhuis, Stadhuisplein 100, 1506 MZ te Zaandam. De openbare vergaderingen worden via webcast uitgezonden. U kunt live meekijken. Vergaderingen en openbare stukken vindt u op:

Politiek Portaal

Afspraken over integriteit van de Zaanse gemeenteraad vindt u hier:

Gedragscode

De gemeenteraad heeft drie taken:

  • Controleren of het college van B&W haar taken goed uitvoert,
  • Kaders stellen voor het beleid van de gemeente,
  • Volksvertegenwoordiger zijn voor de inwoners.

De raad stelt de Kadernota en de Begroting vast waarin keuzes worden gemaakt over wat er met het geld van de gemeente gebeurt. Echter de raad bepaalt niet alles. De landelijke overheid stelt veel wetten op waar de gemeente zich aan moet houden.