Raad 075

Informatie over de gemeenteraad van Zaanstad in de periode 2018-2022.

Logo van alle fracties in de Raad.

Nieuws

  • De digitale ideeënmarkt staat gepland voor woensdag 2 juni 2021. Kijk voor meer info in het menu onder Participatie

  • Zaanstad Beraad Journaal van woensdag 14 april 2021 uit het Stadsblad als .pdf Onderwerpen zijn Hoogbouw Hembrugterrein, aanleg steigers pleziervaart en jaarverslag raad 2020.

  • Fracties nemen stelling uit het Stadsblad van 7 april 2021 als .pdf Onderwerp:"De uitgebreide inspraak met buurtbewoners, zoals vereist volgens de nieuwe Omgevingswet, zet een rem op de plannen en flexibiliteit van gebiedsontwikkelaars".

  • Vanwege maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus heeft de raad de afgelopen tijd digitaal vergaderd. Ook inspraak van inwoners vond via videobeeldbellen plaats. Voor informatie kun je het beste contact opnemen met raadsgriffie@zaanstad.nl Vermeld je  telefoonnummer, dan word je gebeld om evt.  wensen af te stemmen. Ook kun je per e-mail via de griffie een brief sturen aan de gemeenteraad als je hen ergens over wilt informeren.

Volg de live webcast van de vergadering.Vanwege corona zijn vergaderingen online.

Raadsfracties hebben vragen

Griffie brengt digitaal jaarverslag uit over ‘corona-jaar’ 2020

Ondanks alle maatregelen hebben de politieke partijen debatten kunnen voeren en insprekers gehoord over allerlei onderwerpen die in de samenleving spelen. In dit digitale jaarverslag wordt teruggeblikt op een bewogen periode en worden inwoners uitgenodigd te reageren.

Hoewel er een landelijke noodmaatregel moest komen om van huis uit te kunnen vergaderen hebben vorig jaar tientallen vergaderingen, inspraakmomenten, agenda-initiatieven, moties en amendementen geresulteerd in ruim honderd raadsbesluiten. 

Via rondetafelgesprekken en schoolklassenbezoeken, lieten raadsleden zich door inwoners, stemgerechtigd of niet, voorlichten. Informatie die ambtenaren anders in de raadzaal zouden hebben gepresenteerd, werd nu middels een webinar op Youtube, aangeboden. Er is de raadsleden veel aan gelegen de transparantie van het besluitvormingsproces te blijven waarborgen. 

De Raad hoort graag wat jij belangrijk vindt voor de gemeente. Elke partij in de Zaanse gemeenteraad blikt in dit verslag terug, maar kijkt ook vooruit. Zij hebben een vraag voor inwoners over onderwerpen zoals dienstverlening, duurzaamheid of voorzieningen in de buurt. Lezers kunnen via het e-mailadres van de partij hier direct op reageren. Kijk voor de vijftien vragen op de site: 

gemeenteraadzaanstadjaarverslag.nl

De gemeenteraad

Bij de gemeente Zaanstad werken ambtenaren aan allerlei zaken die betrekking hebben op de gemeente. In deze gemeente zijn sinds 1974 zeven plaatsen samengevoegd: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk.

Bijna alle ambtenaren werken onder verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad worden bij de verkiezingen mensen gekozen die het werk van dit college controleren. De burgemeester is ook de voorzitter van de gemeenteraad. 

Daarnaast hebben de raadsleden de rol als volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat zij namens de inwoners en hun partij het woord voeren, belangen dienen en stemmen. Wanneer een ambtenaar een voorstel doet dat door het college wordt goedgekeurd, wordt het daarna aan de raad aangeboden als het gaat over de toekomst van de gemeente.

Partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen noemen we fracties. Raadsleden en fracties kunnen ook zelf met voorstellen komen en zij kunnen de voorstellen van het college vaststellen met door hun gekozen aanpassingen (amendementen). Dit soort dingen zijn geregeld in het Reglement van Orde van de raad. Veel raadsleden hebben naast hun raadswerk een baan, een bedrijf, zijn met pensioen of hebben een uitkering; kortom zij staan midden in de maatschappij.

De gemeenteraad vergadert doorgaans op donderdagavond in het Stadhuis te Zaandam naast het NS-station. Vanwege corona zijn de bijeenkomsten online. De openbare vergaderingen worden via webcast uitgezonden. Je kunt live meekijken. Vergaderingen en openbare stukken vind je overzichtelijk in een kalender op het Raadsinformatiesysteem (RIS). Via onderstaande knop kom je op het RIS:

Raadsinformatiesysteem (RIS)

De gemeenteraad heeft drie taken:

  • Controleren of het college van burgemeester & wethouders haar taken goed uitvoert,
  • Kaders stellen voor het toekomstig beleid van de gemeente,
  • Volksvertegenwoordiger zijn voor de inwoners van Zaanstad.

Wil je invloed hebben op de besluiten van de gemeenteraad klik dan boven in het menu op Participatie.

De raad stelt de Kadernota en de Begroting vast waarin keuzes worden gemaakt over wat er met het geld van de gemeente Zaanstad gebeurt. Echter de raad bepaalt niet alles; de landelijke overheid stelt veel wetten op waar de gemeente zich aan moet houden. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 39 leden. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Bij verkiezingen op woensdag 21 maart 2018 zijn leden gekozen voor de periode 2018-2022. 

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022.

Bekijk onze facebookpagina:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring