Contact

 De raadsleden horen graag van jou.

Contact

Je kunt in contact komen met de leden van de gemeenteraad door een brief of e-mail te sturen. Mailadressen van individuele raadsleden staan in het Raadsinformatiesysteem (RIS) onder Wie is Wie

Daarnaast zijn er talloze instrumenten voor inwoners waarvan je gebruik kunt maken tijdens het Zaanstad Beraad. Meer hierover vind je op de pagina 'Participatie' van deze site. 

Voor algemene vragen en aanmelden voor inspraak kun je terecht bij de griffie:

Postbus 2000
1500 GA Zaandam

T 14 075

raadsgriffie@zaanstad.nl

Privacy en Openbaarmaking
Op 1 december zijn er regels vastgesteld over hoe de Raad omgaat met persoonsgegevens.

Privacyreglement Gemeente Zaanstad.pdf

Beleidsregels Openbaarmaking


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring