Fracties

Partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Zaanstad.

Een fractie is een politieke partij die is vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Naast raadsleden zijn er vaak steunfractieleden en fractieassistenten die meehelpen de werkzaamheden te verrichten voor de partij. Op die manier kan bijvoorbeeld een éénmansfractie ook vertegenwoordigd zijn bij vergaderingen die soms tegelijkertijd plaatsvinden in verschillende zalen.  Veel mensen doen het werk naast een baan of andere verplichtingen, dus een goeie verdeling maakt het werk lichter. Fractieassistenten kunnen bijvoorbeeld meegaan met werkbezoeken of maken een verslag van de fractievergadering. 

Steunfractieleden kunnen het woord voeren tijdens het Zaanstad Beraad, maar ze mogen niet debatteren en stemmen bij de raadsvergadering. Elke fractie kan maximaal twee steunfractieleden en twee fractieassistenten aanwijzen om hun raadswerk te ondersteunen. Steunfractieleden ontvangen presentiegeld en fractieassistenten kunnen een vergoeding krijgen uit het fractiebudget. Dit is geregeld in de Verordening geldelijke voorzieningen. Steunfractieleden geven hun nevenfuncties op, zodat er bekend is of er (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig zou kunnen zijn wanneer zij als woordvoerder optreden.

Op de pagina Wie is Wie van het Raadsinformatiesysteem staan de portretten (fotograaf Dirk Brand) met hun e-mailadres en de nevenfuncties vermeld:

Steunfractieleden

Fractieassistenten


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring