Fracties

Partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Zaanstad.

Donderdag 7 april 2022 werden steunfractieleden geïnstalleerd. Zij kunnen het woord voeren tijdens het Zaanstad Beraad, maar ze mogen niet debatteren en stemmen bij de raadsvergadering. Elke fractie kan maximaal twee steunfractieleden en twee fractieassistenten aanwijzen om hun raadswerk te ondersteunen. Steunfractieleden ontvangen presentiegeld en fractieassistenten kunnen een vergoeding krijgen uit het fractiebudget. Dit is geregeld in de Verordening geldelijke voorzieningen. Steunfractieleden geven hun nevenfuncties op, zodat er bekend is of er (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig zou kunnen zijn wanneer zij als woordvoerder optreden.

Nevenfuncties steunfractieleden.pdf

POVLars Drenth - steunfractielidAlex Folla - steunfractielidPvdA


Rienk Spiekstra - steunfractielidGeert Rijken - steunfractielidHans Stokebrand - fractieassistent

VVDCasper Davelaar - steunfractielid
Anès Weerden - steunfractielid
Democratisch Zaanstad

Hein Heijnen - fractieassistentJohn Steygeman - fractieassistent


ROSA
Geert van Bemmelen - steunfractielid

GroenLinks


Jonathan van der Sluis - steunfractielid
Natasha Stroo - steunfractielidSarah Angenent - fractieassistent

PVV


Carin Gouwerok - steunfractielidVery Beekhuis - de Boer - steunfractielid
Jaap Docter - fractieassistent


D66


Guido van Zanen - steunfractielid
Mariam Talim - steunfractielid
Judith Rietdijk - fractieassistent

CDA

Nick Hendriks - steunfractielidRoelof de Vos - steunfractielidPaul van der Veer- fractieassistent
Tim Huijsman - fractieassistent

DENK


Ronny Hellings - steunfractielidSanae Alharune - steunfractielidMelek Dogru - fractieassistent

Partij voor de Dieren
Esther Reijnders - steunfractielid


SP 


Rebecca Gichuki - steunfractielid
Marilou Hulsthoff - steunfractielid
Erik Pool - fractieassistent


ChristenUnie


Minke Simonse - steunfractielidSietse Oppenhuizen - steunfractielid
Jan Peter Blok - fractieassistent


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring