Leden van de gemeenteraad

Wie heeft er een zetel in de gemeenteraad van Zaanstad?

De leden van de raad hebben een aantal afspraken met elkaar gemaakt over integriteit:

Gedragscode

Gentle agreement

Voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Jan Hamming. 

De raad van Zaanstad heeft 39 zetels.

Portretten en e-mailadressen van de leden van de Raad staan op het Raadsinformatiesysteem, samen met de nevenfuncties en de stemmingen per raadsbesluit:

Wie is Wie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring