Nieuws

over activiteiten van de #raad

19 juni 2024 - Zaanstad Beraad Journaal

Zaanstad verkeerd in grote financiële onzekerheid. Het kabinet kort Zaanstad vooralsnog jaarlijks met zo'n 30 miljoen euro. Blijft de dienstverlening van goede kwaliteit? Is verduurzaming nog betaalbaar? Lees hier hoe de raad daarover denkt.

Zaanstad Beraad Journaal 19 juni 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


12 juni 2024 - Fracties nemen stelling

Moet er worden bezuinigd als de lokale belastingen niet gaan stijgen? Lees hier hoe de fracties uit de gemeenteraad daarover denken. 

Fracties nemen stelling 12 juni 2024 Nieuwsblad Zaanstreek.pdf


29 mei 2024 - Zaanstad Beraad Journaal 

In deze editie van het Zaanstad Beraad Journaal delen raadsleden hun mening over het nieuwe grondstoffenplan en de (mogelijke) locaties van windmolens.

Zaanstad Beraad Journaal 29 mei 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf 


22 mei 2024 - Fracties nemen stelling

Zou Zaanstad het vaste afvaltarief voor huishoudens moeten vervangen door een recycletarief? In deze editie van 'fracties nemen stelling' lees je hoe de raadsfracties daarover denken.

Fracties nemen stelling 22 mei 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


Jaarverslag gemeenteraad en griffie 2023

Het jaarverslag van de gemeenteraad en griffie over het jaar 2023 is gepubliceerd! Bekijk het verslag hier:

Jaarverslag gemeenteraad en griffie 2023


17 april 2024 - Zaanstad Beraad Journaal

In deze editie van het Zaanstad Beraad Journaal lees je hoe raadsleden denken over de door het college voorgestelde uitbreiding van regels voor het opkopen en verhuren van woningen. Ook laten zij hun licht schijnen op de nieuwe marktverordening. 

Zaanstad Beraad Journaal 17 april 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


10 april 2024 - Fracties nemen stelling

Elke maand reageren de politieke partijen van Zaanstad op een stelling. De stelling van deze week gaat over opkoopbescherming. De gemeente wil stimuleren dat meer betaalbare koopwoningen beschikbaar komen voor individuen in plaats van verhuurbedrijven. Lees hier hoe de fracties hierover denken.

Fracties nemen stelling 10 april 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


27 maart 2024 - Zaanstad Beraad Journaal

Ruim 80% van de gemeenten voorzien voor de jaren 2026 en 2027 een tekort in hun begroting. De VNG adviseert gemeenten nu om verschillende scenario's voor te bereiden, waaronder bezuinigen. Gemeenten zouden de  gevolgen van deze bezuinigingen financieel en inhoudelijk zo goed mogelijk in kaart moeten brengen, aldus de VNG. In deze editie van het Zaanstad Beraad Journaal worden raadsleden gevraagd naar hoe zij naar het begrotingstekort kijken.

Zaanstad Beraad Journaal 27 maart 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


21 maart 2024 - Special Ideeënmarkt

In het Nieuwsblad Zaanstad van 21 maart verscheen een speciale editie over de ideeënmarkt. Lees de artikelen hier!

Special Ideeënmarkt 21 maart 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


6 maart 2024 - Zaanstad Beraad Journaal

In deze editie van het Zaanstad Beraad Journaal vertellen inwoners over hun ervaringen met de ideeënmarkt van 2023. Ook worden raadsleden bevraagd over de woonvisie. Lees de editie hier: 

Zaanstad Beraad Journaal 6 maart 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


31 januari 2024 - Zaanstad Beraad Journaal

Het nieuwe Zaanstad Beraad Journaal is verschenen. In deze editie is er aandacht voor woningbouw en burgerparticipatie. Lees de artikelen hier:

Zaanstad Beraad Journaal 31 januari 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


24 januari 2024 - Fracties nemen stelling

Moeten Zaankanters gaan wennen aan woontorens in hun wijk? Lees hoe fracties daarover denken in de nieuwe editie van ‘fracties nemen stelling':

Fracties nemen stelling 24 januari 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


13 december 2023 - Zaanstad Beraad Journaal

Minder parkeerruimte op straat, Steun voor kwetsbare wijken en Op zoek naar een weg uit Westerwatering. Artikelen met deze titels zijn te lezen in het ZBJ van 13 december. Lees de pdf hier:

ZBJ 13 december 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


6 december 2023 - Fracties nemen stelling

In deze editie is de stelling 'Als 17e stad van Nederland houdt Zaanstad er rekening mee dat een eigen museum af en toe extra geld kost.' Kijk hieronder op de link voor de reacties van alle fracties:

Fracties nemen stelling 6 december 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


22 november 2023 – Fracties nemen stelling JONG

Zaanse jongeren hebben zo hun vragen over nu en straks. Vragen over zaken die hun leven raken en waarover de gemeenteraad iets te zeggen heeft. Ben, Noa, Isabelle, Floris en Lietje van het St. Michaël College leggen de raad daarom de volgende stelling voor: 'Voor de veiligheid van fietsers moet er meer en slimme verlichting komen op wegen en fietspaden tussen dorpskernen.'

Donderdag 23 november hebben de leerlingen de stelling voorgelegd aan een aantal fracties en de reacties zijn op video vastgelegd. Klik hier voor de link naar YouTube

Fracties nemen stelling op jongeren 22 november 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


22 november 2023 – Zaanstad Beraad Journaal

Het Zaanstad Beraad Journaal is vandaag verschenen. In deze editie aandacht voor aanpassingen aan de A7, bestemmingsplan Lint Krommenie en het ontwikkelperspectief van het Noordzeekanaalgebied.

ZBJ 22 november 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


8 november 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
Het Zaanstad Beraad Journaal is uit. Lees hier de artikelen over het 'huishoudboekje' van de gemeente, verduurzaming en de Zaanse stadspas: 

ZBJ 8 november 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


18 oktober 2023 - Fracties nemen stelling
Deze week een stelling over de Begroting: 'Met het oog op de onzekere Rijksinkomsten is een verhoging nu van de gemeentelijke belastingen verstandig'. Lees hier de reacties van de fracties:

Fracties nemen stelling 18 oktober 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


4 oktober 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
Het nieuwe Zaanstad Beraad Journaal is uit. Deze keer over BIZ, bestemmingsplan Noorderveen en de concept-Begroting 2024-2027. Lees het hele journaal hier als pdf:

ZBJ 4 oktober 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


28 september 2023 - Data begrotingsbehandeling bekend
Naar verwachting zal het college van B&W de concept-Begroting 2024-2027 in het Zaanstad Beraad van 5 oktober ceremonieel aanbieden aan de leden van de gemeenteraad. Rond die tijd zal het stuk ook digitaal beschikbaar zijn. Donderdag 19 oktober spreken de fracties hun Algemene Beschouwingen uit. Op woensdag 1 november 2023 is de inspraak voor inwoners hierover. Donderdag 2 november wisselen de fracties verdere input uit en op donderdag 9 november vindt debat en besluitvorming plaats. 


21 september 2023 - Herbenoeming Jan Hamming in het nieuws
'Jan Hamming is voor de tweede maal beëdigd als burgemeester van Zaanstad. Zijn tweede ambtstermijn  gaat in op 27 september en eindigt op dezelfde datum in 2029. Het is de gemeenteraad die beslist of een burgemeester mag blijven, nadat die zelf heeft aangegeven dat graag te willen'. Hier het hele artikel:

Jan Hamming opnieuw beëdigd tot burgemeester - Zaanstad (nieuws.nl) 


20 september 2023 - Fracties nemen stelling
Het onderwerp van deze stelling is: 'Het nieuwe woongebouw Figaro op eigen grond biedt de gemeente een uitgelezen kans om alle duurzaamheidsambities (houtbouw, natuurinclusief, energieneutraal) te verwezenlijken'. Hoe reageren de fracties hierop?

Fracties nemen stelling 20 september 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


7 september 2023 - Opening Politiek Jaar
Dinsdag 5 september was de Opening van het Politiek Jaar.  Op de oproep om als 'gast van de raad' een maaltijd te delen kwamen veel enthousiaste aanmeldingen. Na een loting kwamen twee personen uiteindelijk langs die hebben kennisgemaakt met de leden van de raad. Burgemeester Jan Hamming heette hen hartelijk welkom.


12 juli 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
In dit ZBJ een artikel over een plan voor woningen in de Kleurenbuurt, het feest voor het 50-jarig bestaan van Zaanstad en wegen in Krommenie-West.

Zaanstad Beraad Journaal 12 juli 2023 NIeuwsblad Zaanstad.pdf


5 juli 2023 - Fracties nemen stelling JONG
Zaanse jongeren hebben zo hun vragen over nu en straks. Vragen over zaken die hun leven raken en waarover de gemeenteraad iets te zeggen heeft. De Zaanse twintigers Jess, Gian, Okan en Milo leggen de raad daarom de volgende stelling voor: 'De gemeente moet buurthuizen financieel helpen om sportmogelijkheden voor jongeren (fitnessapparaten, bokszakken) in hun wijk aan te bieden'.

Link naar filmpje op YouTube

Fracties nemen stelling op jongeren 5 juli 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


14 juni 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
In dit ZBJ een artikel over de zoektocht naar besparingen en sympathie voor één van de ideeën uit de Ideeënmarkt van 10 mei jl. 

Zaanstad Beraad Journaal 14 juni 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


7 juni 2023 - Fracties nemen stelling
Fracties reageren op een stelling in het Nieuwsblad Zaanstad. De stelling van deze keer is: 'Ondanks onzekerheid over Rijksgelden vanaf 2026, moet de gemeente juist investeren in eigen personeel om van Zaanstad in vele opzichten (armoedebestrijding, verduurzaming, vertrouwen inwoners) een beter leefbare stad te kunnen blijven maken'.

Fracties nemen stelling 7 juni 2023 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


24 mei 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
In dit Zaanstad Beraad Journaal aandacht voor de 18 miljoen  euro die Zaanstad in 2022 heeft overgehouden,  In juni besluiten de partijen over de besteding  van een deel van dat geld. Daarnaast aandacht voor de Amsterdamse windmolenplannen langs de gemeentegrens van Zaanstad. De raad wil dat Zaanstad zich standvastiger opstelt ten opzichte van de buurgemeente.

Zaanstad Beraad Journaal 24 mei 2023 Zaans Stadsblad.pdf


23 mei 2023 - Fracties nemen stelling JONG
Zaanse jongeren hebben zo hun vragen over nu en straks. Vragen over zaken die hun leven raken en waarover de gemeenteraad iets te zeggen heeft. Franca, Zahra, Tim en Judith van het Blaise Pascal College leggen de raad daarom de volgende stelling voor: “Zaanstad moet meer investeren in jongerenwerkers die mét jongeren praten, dan in geüniformeerde opsporingsambtenaren (jeugdboa’s)”.

Link naar filmpje op YouTube

Fracties nemen stelling op jongeren 17 mei 2023 Zaans Stadsblad.pdf


3 mei 2023 - Speciale editie Zaanstad Beraad Journaal over de Ideeënmarkt
In het Stadsblad van deze week aandacht voor de markt in de Publiekshal van het Stadhuis op woensdag 10 mei vanaf 20.00 uur waar inwoners hun wensen voor Zaanstad kenbaar maken aan raadsleden. De fracties kunnen de plannen adopteren en indien nodig ruimte vragen in de bespreking van de Voorjaarsnota. De bijeenkomst is openbaar en aanmelden is niet nodig. Lees meer:

Special Ideeënmarkt Zaans Stadsblad 3 mei 2023.pdf


19 april  2023 - Fracties nemen stelling
De stelling van deze week gaat over het nieuwe Beleidsplan voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023-2026. Zaanstad heeft niet genoeg personeel voor toezicht en handhaving en moet keuzes maken: “Om de leefbaarheid in Poelenburg en Peldersveld te verbeteren moet Zaanstad daar meer mensen inzetten tegen zowel verloedering van de openbare ruimte (afvaldumping e.d.) als verstorende illegale activiteiten (kamerverhuur, witwaspraktijken)”.

Fracties nemen stelling 19 april 2023 Zaans Stadsblad.pdf


12 april 2023 - Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
Voordat de periode van herbenoeming ingaat van burgemeester Jan Hamming heeft hij verzocht om wat langer op vakantie te kunnen om bij te komen van een drukke tijd vanwege COVID-19 en de opvang van vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne. Van 21 juni tot 1 september zal raadslid Hans Kuyper waarnemen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.


29 maart 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
In  dit  Zaanstad Beraad Journaal de onderwerpen: De kwaliteit van oudere woningen moet beter, Bedrijven en banen behouden in de Achtersluispolder en aandacht voor de Ideeënmarkt van 10 mei a.s.  De digitale versie van het Stadsblad vind je hier:

Zaanstad Beraad Journaal 29 maart 2023 Zaans Stadsblad.pdf


22  maart 2023 - Fracties nemen stelling
De stelling van deze week gaat over het toezicht van de gemeente op de inspanningen die bedrijven doen om energie te besparen: “Als Zaanstad in 2040 klimaatneutraal wil zijn, moet de gemeente de grotere Zaanse bedrijven steviger aanpakken als het gaat om energiebesparing”.

Fracties nemen stelling 22 maart 2023 Zaans Stadsblad.pdf


21 maart 2023 - Ideeënmarkt voor inwoners 2023
De gemeenteraad organiseert op woensdag 10 mei 2023 een ideeënmarkt voor inwoners. De markt vindt plaats in de publiekshal van het Stadhuis naast het NS-station Zaandam. Meer informatie is te lezen op de pagina Participatie via het menu van deze site:

Ideeënmarkt 2023


20 maart 2023 - Jaarverslag Raad en Griffie 2022
In het jaarverslag blikken een aantal insprekers terug op hun ervaring in de raadzaal tijdens Praat met de Raad. Plus aandacht voor de diverse activiteiten van de raad in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen:

www.gemeenteraadzaanstadjaarverslag.nl


2 maart 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
Het meest recente Zaanstad Beraad Journaal uit het Stadsblad vind je hier digitaal:

Zaanstad Beraad Journaal 2 maart 2023 Zaans Stadsblad.pdf


2 februari 2023 - Fracties nemen Stelling - JONG
Een nieuwe rubriek 'Fracties nemen stelling Jong', waarin jongeren de fracties vragen stellen over onderwerpen
die hen bezig houden:

Link naar filmpje op YouTube

Fracties nemen stelling - JONG 2 februari 2023 Zaans Stadsblad.pdf


25 januari 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
Het meest recente Zaanstad Beraad Journaal uit het Stadsblad vind je hier digitaal:

Zaanstad Beraad Journaal 25 januari 2023 Zaans Stadsblad.pdfGeen berichten gevonden.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring