Nieuws

over activiteiten van de #raad

24 mei 2023 Zaanstad Beraad Journaal
In dit Zaanstad Beraad Journaal aandacht voor de 18 miljoen  euro die Zaanstad in 2022 heeft overgehouden,  In juni besluiten de partijen over de besteding  van een deel van dat geld. Daarnaast aandacht voor de Amsterdamse windmolenplannen langs de gemeentegrens van Zaanstad. De raad wil dat Zaanstad zich standvastiger opstelt ten opzichte van de buurgemeente.

Zaanstad Beraad Journaal 24 mei 2023 Zaans Stadsblad.pdf


23 mei 2023 - Fracties nemen stelling JONG
Zaanse jongeren hebben zo hun vragen over nu en straks. Vragen over zaken die hun leven raken en waarover de gemeenteraad iets te zeggen heeft. Franca, Zahra, Tim en Judith van het Blaise Pascal College leggen de raad daarom de volgende stelling voor: “Zaanstad moet meer investeren in jongerenwerkers die mét jongeren praten, dan in geüniformeerde opsporingsambtenaren (jeugdboa’s)”.

Fracties nemen stelling op jongeren 17 mei 2023 Zaans Stadsblad.pdf


3 mei 2023 - speciale editie Zaanstad Beraad Journaal over de Ideeënmarkt
In het Stadsblad van deze week aandacht voor de markt in de Publiekshal van het Stadhuis op woensdag 10 mei vanaf 20.00 uur waar inwoners hun wensen voor Zaanstad kenbaar maken aan raadsleden. De fracties kunnen de plannen adopteren en indien nodig ruimte vragen in de bespreking van de Voorjaarsnota. De bijeenkomst is openbaar en aanmelden is niet nodig. Lees meer:

Special Ideeënmarkt Zaans Stadsblad 3 mei 2023.pdf


19 april  2023 - Fracties nemen stelling
De stelling van deze week gaat over het nieuwe Beleidsplan voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023-2026. Zaanstad heeft niet genoeg personeel voor toezicht en handhaving en moet keuzes maken: “Om de leefbaarheid in Poelenburg en Peldersveld te verbeteren moet Zaanstad daar meer mensen inzetten tegen zowel verloedering van de openbare ruimte (afvaldumping e.d.) als verstorende illegale activiteiten (kamerverhuur, witwaspraktijken)”.

Fracties nemen stelling 19 april 2023 Zaans Stadsblad.pdf


12 april 2023 - Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
Voordat de periode van herbenoeming ingaat van burgemeester Jan Hamming heeft hij verzocht om wat langer op vakantie te kunnen om bij te komen van een drukke tijd vanwege COVID-19 en de opvang van vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne. Van 21 juni tot 1 september zal raadslid Hans Kuijper waarnemen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.


29 maart 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
In  dit  Zaanstad Beraad Journaal de onderwerpen: De kwaliteit van oudere woningen moet beter, Bedrijven en banen behouden in de Achtersluispolder en aandacht voor de Ideeënmarkt van 10 mei a.s.  De digitale versie van het Stadsblad vind je hier:

Zaanstad Beraad Journaal 29 maart 2023 Zaans Stadsblad.pdf


22  maart 2023 - Fracties nemen stelling
De stelling van deze week gaat over het toezicht van de gemeente op de inspanningen die bedrijven doen om energie te besparen: “Als Zaanstad in 2040 klimaatneutraal wil zijn, moet de gemeente de grotere Zaanse bedrijven steviger aanpakken als het gaat om energiebesparing”.

Fracties nemen stelling 22 maart 2023 Zaans Stadsblad.pdf


21 maart 2023 - Ideeënmarkt voor inwoners 2023
De gemeenteraad organiseert op woensdag 10 mei 2023 een ideeënmarkt voor inwoners. De markt vindt plaats in de publiekshal van het Stadhuis naast het NS-station Zaandam. Meer informatie is te lezen op de pagina Participatie via het menu van deze site:

Ideeënmarkt 2023


20 maart 2023 - Jaarverslag Raad en Griffie 2022
In het jaarverslag blikken een aantal insprekers terug op hun ervaring in de raadzaal tijdens Praat met de Raad. Plus aandacht voor de diverse activiteiten van de raad in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen:

www.gemeenteraadzaanstadjaarverslag.nl


2 maart 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
Het meest recente Zaanstad Beraad Journaal uit het Stadsblad vind je hier digitaal:

Zaanstad Beraad Journaal 2 maart 2023 Zaans Stadsblad.pdf


2 februari 2023 - Fracties nemen Stelling - JONG
Een nieuwe rubriek 'Fracties nemen stelling Jong', waarin jongeren de fracties vragen stellen over onderwerpen
die hen bezig houden:

Fracties nemen stelling - JONG 2 februari 2023 Zaans Stadsblad.pdf


25 januari 2023 - Zaanstad Beraad Journaal
Het meest recente Zaanstad Beraad Journaal uit het Stadsblad vind je hier digitaal:

Zaanstad Beraad Journaal 25 januari 2023 Zaans Stadsblad.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring