Raad 075

Op deze site kunt u terecht voor informatie over de gemeenteraad in de periode 2018-2022.

Nieuws

  • De Algemene Beschouwingen op de Begroting 2021-2024 vinden plaats op 29 oktober.  Uw ideeen over de Begroting kunt u inbrengen tijdens het Zaanstad Beraad van 3 november a.s.  een duidelijk overzicht van de Begroting vindt u op:  Financien Zaanstad

  • Het Zaanstad Beraad Journaal van 30 september 2020 kunt u hier teruglezen als pdf-document.

  • “Het is onmogelijk om, in een gebied met zoveel beschermde natuur, in 2030 met zon en wind 330 Gigawattuur hernieuwbare energie op te wekken (zoals in de regionale energiestrategie RES voor Zaanstreek-Waterland staat)”. Reacties van fracties op deze stelling leest u hier in deze pdf. 

  • Het Zaanstad Beraad Journaal van 17 september 2020 kunt u hier teruglezen als pdf-document.

  • Vanwege maatregelen omtrent de verspreiding van het coronavirus heeft de raad de afgelopen tijd digitaal vergaderd. Ook inspraak van inwoners vond via videobeeldbellen plaats. Voor informatie kunt u het beste contact opnemen met raadsgriffie@zaanstad.nl Vermeldt u uw telefoonnummer, dan wordt u gebeld om uw wensen af te stemmen. Ook kunt u per e-mail via de griffie een brief sturen aan de gemeenteraad als u hen ergens over wilt informeren.

De gemeenteraad

Bij de gemeente Zaanstad werken ambtenaren aan allerlei zaken die betrekking hebben op de gemeente. In deze gemeente zijn sinds 1974 zeven plaatsen samengevoegd: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk.

Bijna alle ambtenaren werken onder verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad worden bij de verkiezingen mensen gekozen die het werk van dit college controleren. De burgemeester is ook de voorzitter van de gemeenteraad. 

Daarnaast hebben de raadsleden de rol als volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat zij namens de inwoners en hun partij het woord voeren, belangen dienen en stemmen. Wanneer een ambtenaar een voorstel doet dat door het college wordt goedgekeurd, wordt het daarna aan de raad aangeboden als het gaat over de toekomst van de gemeente.

Partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen noemen we fracties. Raadsleden en fracties kunnen ook zelf met voorstellen komen en zij kunnen de voorstellen van het college vaststellen met door hun gekozen aanpassingen (amendementen). Dit soort dingen zijn geregeld in het Reglement van Orde van de raad. Veel raadsleden hebben naast hun raadswerk een baan, een bedrijf, zijn met pensioen of hebben een uitkering; kortom zij staan midden in de maatschappij.

De gemeenteraad vergadert doorgaans op donderdagavond in het Stadhuis te Zaandam naast het NS-station. De openbare vergaderingen worden via webcast uitgezonden. U kunt live meekijken. Vergaderingen en openbare stukken vindt u overzichtelijk in een kalender op:

Politiek Portaal

De gemeenteraad heeft drie taken:

  • Controleren of het college van burgemeester & wethouders haar taken goed uitvoert,
  • Kaders stellen voor het toekomstig beleid van de gemeente,
  • Volksvertegenwoordiger zijn voor de inwoners van Zaanstad.

Wilt u invloed hebben op de besluiten van de gemeenteraad klik dan boven in het menu op Participatie.

De raad stelt de Kadernota en de Begroting vast waarin keuzes worden gemaakt over wat er met het geld van de gemeente gebeurt. Echter de raad bepaalt niet alles. De landelijke overheid stelt veel wetten op waar de gemeente zich aan moet houden. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 39 leden. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Bij verkiezingen op woensdag 21 maart 2018 zijn leden gekozen voor de periode 2018-2022. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.

Bekijk onze facebookpagina:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring