Raadsgriffie

 Sinds 2002 heeft de gemeenteraad zijn eigen ondersteuning.

Griffie

De Raadsgriffie is dé plek waar je moet zijn voor informatie over de processen van de gemeenteraad. Over de raadsperiodes heen is de griffie een constante factor voor het geheugen, de continuïteit, de archivering en dossiervorming in de werk- en besluitvormingsprocessen van de lokale politiek.

Opkomend voor de positie van de gemeenteraad adviseert de griffie gevraagd en ongevraagd fracties en individuele raadsleden. Ook faciliteert en begeleidt deze afdeling politiek-bestuurlijke processen van het hoogste en enige direct democratisch gelegitimeerde bestuursorgaan. 

Bij alle raadsvergaderingen is de griffier aanwezig en hij/zij tekent alle raadsbesluiten. Daarnaast geeft de griffier leiding aan het team van de griffie en is vertegenwoordiger van de raad in de samenwerking met het college van B&W en de gemeentesecretaris. 

De interim Raadsgriffier is Marcel van Dam. 

Het team van de griffie bestaat verder uit :

Marleen CatsburgMonica GaalSharine HarmsenJerry de JongAnnemieke Adema
Tessa KlitsieAndré Maaskant
Astrid PlekkerLinda KoopsJordi Albers


Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam
T 14 075

Voor vragen en aanmelden voor inspraak kun je mailen aan:

raadsgriffie@zaanstad.nl

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring