Participatie

Wat kunt u als inwoner doen om invloed op de lokale politiek uit te oefenen?Wat vinden jongeren onder de 18?

De Raad wil jongeren meer betrekken bij het maken van gemeentelijk beleid en ze meenemen in wat de gemeenteraad doet en wat politiek voor hun omgeving kan betekenen. Jongeren onder de 18 hebben misschien het idee dat er geen onderwerpen zijn waar ze over kunnen meepraten, omdat ze nog niet mogen stemmen. Het doel van de gemeenteraad is om door middel van een bezoek van een schoolklas met een debatwedstrijd, de mening van inwoners jonger dan 18 jaar oud te achterhalen. Het gaat dan om actuele onderwerpen waar nog een besluit over moet worden genomen. Tijdens een klassenbezoek gaan leerlingen in de raadzaal in debat over een actueel onderwerp. Ze worden hierop inhoudelijk voorbereid. Ter plekke zijn raadsleden aanwezig om leerlingen te begeleiden.  Het ziet er naar uit dat deze bezoeken op z'n vroegst in het nieuwe schooljaar kunnen plaatsvinden. Uiteraard geldt dat de organisatie rekening houdt met de (on)mogelijkheden welke coronamaatregelen met zich meebrengen. Lees hier het raadsvoorstel  Jongeren 18- hebben een mening 

Echte burgerparticipatie

De gemeenteraad van Zaanstad experimenteert met nieuwe gespreksvormen.
 De raadsleden willen mensen, die zich anders niet zo actief laten zien of horen, meer betrekken bij het gesprek over hun buurt, dorp of stad.

Vertrouwde én nieuwe gezichten gezocht.
Er zijn steeds meer mogelijkheden voor inwoners om mee te bepalen wat de buurt of stad nodig heeft. De overheid geeft hiervoor meer ruimte en vanuit de samenleving staan mensen op met goede ideeën, kennis en kunde. Aan de andere kant is dit een kleine groep. Vaak zijn het dezelfde vertrouwde gezichten die naar een informatieavond komen. Helaas is de opkomst bij verkiezingen laag en zijn er steeds minder actieve leden bij politieke partijen. De gemeenteraad van Zaanstad onderzoekt of er een hogere betrokkenheid kan ontstaan van vertrouwde én nieuwe gezichten. De initiatieven worden tussentijds en achteraf geëvalueerd. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Als er nieuwe evenementen zijn, dan kondigen wij dat hier en op onze social media kanalen aan.

Praat met de Raad

Instrumenten voor inwoners
Tijdens het Zaanstad Beraad, doorgaans op donderdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur, bent u van harte welkom bij de openbare vergaderingen in het Stadhuis in Zaandam. De locatie ligt naast het NS-station. Heeft u zaken die u bij de raadsleden onder de aandacht wilt brengen, dan zijn er diverse instrumenten die u kunt inzetten. Voor inspraak op geagendeerde onderwerpen kunt u zich tot op de avond zelf melden. Voor de andere middelen is er een termijn voor het aanmelden, zodat de agendacommissie gelegenheid heeft uw aanvraag te bespreken. Ook voorafgaand aan de Raadsvergadering kunt u inspreken op onderwerpen die niet eerder in een Zaanstad Beraad aan de orde zijn geweest.

Inspraak Inspraak
Het onderdeel “Praat met de Raad – inspraak” begint doorgaans om 19.00 uur. Het programma kunt u op internet zien via het Raadsinformatiesysteem (RIS). Uw inspraakreactie duurt maximaal vijf minuten. De tekst kan achteraf op uw verzoek aan de vergaderstukken worden toegevoegd.

Informatietafel•         Informatietafel
U of uw organisatie neemt materiaal mee dat u aan de raadsleden wilt laten zien, zoals folders of voorbeelden van uw product of dienst. U kunt informeel in gesprek gaan met belangstellenden. De aanvraag moet schriftelijk en drie dagen voor het Zaanstad Beraad ingediend zijn bij de agendacommissie van de gemeenteraad.  

Zeepkist•         Zeepkist
Eén minuut op de zeepkist kunt u inzetten om beknopt aandacht te vragen voor een onderwerp waar de gemeenteraad over gaat in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarna kunnen raadsleden u vragen stellen en zich uitgebreider laten informeren. 

Rondetafelgesprek inwoners•         Rondetafel gesprek
De stoelen staan in een kring in de raadkamer en u kunt in gesprek gaan met de aanwezige raadsleden, collegeleden en belangstellenden over een onderwerp dat in Zaanstad speelt. Het verzoek dient 72 uur voor aanvang ingediend te zijn. In beginsel wordt hier 60 minuten voor gereserveerd.

Presentatie inwoners•         Presentatie
U geeft een presentatie, bijvoorbeeld met een schermvoorstelling, waarbij u vertelt over uw onderwerp, voor zover dat voor de gemeenteraad van toepassing kan zijn. Uw schriftelijke aanvraag binnen drie dagen voor het Zaanstad Beraad omvat een duidelijke omschrijving van het doel.

Rondvraag•         Rondvraag
Heeft u een vraag over een actueel onderwerp wat betrekking heeft op Zaanstad, dan kunt u die stellen tijdens een bijeenkomst die hiervoor wordt georganiseerd. Uw verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en wordt binnen 8 dagen behandeld.   

Burgerinitiatief•         Burgerinitiatief
De regels voor een burgerinitiatief vindt u online in de verordening. De tekst vindt u hieronder. 


www.overheid.nl 

Referendum•         Referendum
De regels voor een referendum vindt u online in de verordening. De tekst vindt u hieronder.


 www.overheid.nl

Stemmen bij verkiezingen•         Stemmen bij verkiezingen
De gemeenteraad heeft een zittingsperiode van vier jaar. Daarna volgt er op een woensdag gemeenteraadsverkiezingen, waarbij u op uw favoriete kandidaat kunt stemmen.

Lees meer

De openbare vergaderingen worden live uitgezonden via internet met video en/of audio. Indien u zelf opnamen wilt maken, dient u vooraf toestemming te vragen. Bovenstaande middelen zijn niet geschikt voor klachten, bezwaarschriften, benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Deze instrumenten kunnen niet ingezet worden voor vragen aan het college van burgemeester en wethouders.  

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring