Participatie

Wat kun je als inwoner doen om invloed op de lokale politiek uit te oefenen?

Echte burgerparticipatie
De raadsleden willen mensen, die zich anders niet zo actief laten zien of horen, meer betrekken bij het gesprek over hun buurt, dorp of stad.

We horen graag van je


Wat vinden jongeren onder de 18?

De Raad wil jongeren meer betrekken bij het maken van gemeentelijk beleid en ze meenemen in wat de gemeenteraad doet en wat politiek voor hun omgeving kan betekenen. Jongeren onder de 18 hebben misschien het idee dat er geen onderwerpen zijn waar ze over kunnen meepraten, omdat ze nog niet mogen stemmen. Het doel van de gemeenteraad is om door middel van een bezoek van een schoolklas met een debatwedstrijd, de mening van inwoners jonger dan 18 jaar oud te achterhalen. Het gaat dan om actuele onderwerpen waar nog een besluit over moet worden genomen. Tijdens een klassenbezoek gaan leerlingen in de raadzaal in debat over een actueel onderwerp. Ze worden hierop inhoudelijk voorbereid. Ter plekke zijn raadsleden aanwezig om leerlingen te begeleiden.  Het ziet er naar uit dat deze bezoeken op z'n vroegst in het nieuwe schooljaar kunnen plaatsvinden. Uiteraard geldt dat de organisatie rekening houdt met de (on)mogelijkheden welke coronamaatregelen met zich meebrengen. Lees hier het raadsvoorstel  Jongeren 18- hebben een mening 
Praat met de Raad

Instrumenten voor inwoners
Tijdens het Zaanstad Beraad, doorgaans op donderdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur, ben je van harte welkom. Zijn er zaken die je bij de raadsleden onder de aandacht wilt brengen? Voor inspraak op geagendeerde onderwerpen kun je je tot op de avond zelf melden. Voor de andere middelen is er een termijn voor het aanmelden, zodat de agendacommissie gelegenheid heeft jouw aanvraag te bespreken. Ook voorafgaand aan de Raadsvergadering kun je inspreken op onderwerpen die niet eerder in een Zaanstad Beraad aan de orde zijn geweest.

Inspraak Inspraak
Het onderdeel “Praat met de Raad – inspraak” begint doorgaans om 19.00 uur. Het programma kun je op internet zien via het raadsinformatiesysteem. De inspraakreactie duurt maximaal vijf minuten. De tekst kan achteraf op verzoek aan de vergaderstukken worden toegevoegd.

Informatietafel•         Informatietafel
Jij of jouw organisatie neemt materiaal mee dat je aan de raadsleden wilt laten zien, zoals folders of voorbeelden van een product of dienst. Je kunt informeel in gesprek gaan met belangstellenden. De aanvraag moet schriftelijk en drie dagen voor het Zaanstad Beraad ingediend zijn bij de agendacommissie van de gemeenteraad.  

Zeepkist•         Zeepkist
Eén minuut op de zeepkist kun je inzetten om beknopt aandacht te vragen voor een onderwerp waar de gemeenteraad over gaat in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarna kunnen raadsleden je vragen stellen en zich uitgebreider laten informeren. 

Rondetafelgesprek inwoners•         Rondetafelgesprek
De stoelen staan in een kring in de raadkamer en je kunt in gesprek gaan met de aanwezige raadsleden, collegeleden en belangstellenden over een onderwerp dat in Zaanstad speelt. Het verzoek dient 72 uur voor aanvang ingediend te zijn. In beginsel wordt hier 60 minuten voor gereserveerd.

Presentatie inwoners•         Presentatie
Een presentatie, bijvoorbeeld met een schermvoorstelling, waarbij je vertelt over een onderwerp, voor zover dat voor de gemeenteraad van toepassing kan zijn. Een schriftelijke aanvraag binnen drie dagen voor het Zaanstad Beraad omvat een duidelijke omschrijving van het onderwerp en doel.

Rondvraag•         Rondvraag
Heb je een vraag over een actueel onderwerp wat betrekking heeft op Zaanstad, dan kun je die stellen tijdens een bijeenkomst die hiervoor wordt georganiseerd. Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en wordt binnen 8 dagen behandeld. 

Burgerinitiatief•         Burgerinitiatief
De regels voor een burgerinitiatief vind je online in de verordening. De tekst vind je hieronder. 


www.overheid.nl 

Referendum•         Referendum
De regels voor een referendum vind je online in de verordening. De tekst vind je hieronder.


 www.overheid.nl

Stemmen bij verkiezingen•         Stemmen bij verkiezingen
De gemeenteraad heeft een zittingsperiode van vier jaar. Daarna volgen er op een woensdag gemeenteraadsverkiezingen, waarbij men op een favoriete kandidaat kan stemmen.

Lees meer

Digitale ideeënmarkt

Op woensdag 2 juni 2021 was er een digitale ideeënmarkt .  Vijf ideeën  werden  aan de raad gepresenteerd door de indieners (inwoners) . Raadsleden konden vervolgens vragen stellen over de ideeën, waarna de verschillende partijen  een idee konden adopteren en als motie indienen in de raadsvergadering van 29 juni vanaf 16.00 uur. Wanneer een meerderheid van de raad voor stemt, geldt dit als een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om dit idee uit te voeren.   De bespreking van de Voorjaarsnota was online LIVE te volgen via zaanstad.raadsinformatie.nl  

Er zijn vijf ideeën ingediend. De onderwerpen zijn: Regentonnen, Onboarding voor burgers, Platte daken en groen, Duurzaam verwarmen en Lezen aan de Zaandagen.

Meer informatie vind je via deze link

De openbare vergaderingen worden via internet met video en/of audio uitgezonden. Indien je zelf opnamen wilt maken, dien je vooraf toestemming te vragen. Bovenstaande middelen zijn niet geschikt voor klachten, bezwaarschriften, benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Deze instrumenten kunnen niet ingezet worden voor vragen aan het college van burgemeester en wethouders.  

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring