Participatie

Wat kun je als inwoner doen om invloed op de lokale politiek uit te oefenen?

Ideeënmarkt voor inwoners

Woensdag 10 mei 2023

De Raad organiseert een markt in de publiekshal van het Stadhuis waar inwoners ideeën kunnen pitchen aan de leden van de fracties. De raadsleden bespreken de ideeën in hun fractievergadering en bepalen dan welk idee zij willen 'adopteren'. In samenwerking met de initiatiefnemende inwoner wordt daarna een stuk voorbereid voor de behandeling van de Voorjaarsnota, waarbij er indien nodig meteen geld kan worden gereserveerd voor het plan. Aanmelden kan t/m 16 april. Meer info: 

Ideeënmarkt


Praat met de Raad

Instrumenten voor inwoners
Tijdens het Zaanstad Beraad, doorgaans op donderdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur, ben je van harte welkom. Zijn er zaken die je bij de raadsleden onder de aandacht wilt brengen? Voor inspraak op geagendeerde onderwerpen kun je je tot op de avond zelf melden. Voor de andere middelen is er een termijn voor het aanmelden, zodat de agendacommissie gelegenheid heeft jouw aanvraag te bespreken. Ook voorafgaand aan de Raadsvergadering kun je inspreken op onderwerpen die niet eerder in een Zaanstad Beraad aan de orde zijn geweest.

Praat met de Raad - Tips ter voorbereiding

Heeft u een bijeenkomst waar u mensen wilt informeren over hoe je je aanmeldt voor Praat met de Raad dan bent u vrij onze flyer te gebruiken:

Flyer Praat met de Raad.pdf 

Inspraak Inspraak
Het onderdeel “Praat met de Raad – inspraak” begint doorgaans om 19.00 uur. Het programma kun je op internet zien via het raadsinformatiesysteem. De inspraakreactie duurt maximaal vijf minuten. De tekst kan achteraf op verzoek aan de vergaderstukken worden toegevoegd.

Informatietafel•         Informatietafel
Jij of jouw organisatie neemt materiaal mee dat je aan de raadsleden wilt laten zien, zoals folders of voorbeelden van een product of dienst. Je kunt informeel in gesprek gaan met belangstellenden. De aanvraag moet schriftelijk en drie dagen voor het Zaanstad Beraad ingediend zijn bij de agendacommissie van de gemeenteraad.  

Zeepkist•         Zeepkist
Eén minuut op de zeepkist kun je inzetten om beknopt aandacht te vragen voor een onderwerp waar de gemeenteraad over gaat in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarna kunnen raadsleden je vragen stellen en zich uitgebreider laten informeren. 

Rondetafelgesprek inwoners•         Rondetafelgesprek
De stoelen staan in een kring in de raadkamer en je kunt in gesprek gaan met de aanwezige raadsleden, collegeleden en belangstellenden over een onderwerp dat in Zaanstad speelt. Het verzoek dient 72 uur voor aanvang ingediend te zijn. In beginsel wordt hier 60 minuten voor gereserveerd.

Presentatie inwoners•         Presentatie
Een presentatie, bijvoorbeeld met een schermvoorstelling, waarbij je vertelt over een onderwerp, voor zover dat voor de gemeenteraad van toepassing kan zijn. Een schriftelijke aanvraag binnen drie dagen voor het Zaanstad Beraad omvat een duidelijke omschrijving van het onderwerp en doel.

Rondvraag•         Rondvraag
Heb je een vraag over een actueel onderwerp wat betrekking heeft op Zaanstad, dan kun je die stellen tijdens een bijeenkomst die hiervoor wordt georganiseerd. Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en wordt binnen 8 dagen behandeld. 

Burgerinitiatief•         Burgerinitiatief
De regels voor een burgerinitiatief vind je online in de verordening. 

De tekst lees je hieronder:

www.overheid.nl 

Referendum•         Referendum
Een beknopte uitleg over de nieuwe referendumverordening lees je hier:
Informatie referendum.pdf
De regels voor een referendum vind je online in de verordening hieronder.
www.overheid.nl

Stemmen bij verkiezingen•         Stemmen bij verkiezingen
De gemeenteraad heeft een zittingsperiode van vier jaar. Daarna volgen er op een woensdag gemeenteraadsverkiezingen, waarbij inwoners op een favoriete kandidaat kunnen stemmen.

Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring